Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i wsparcia rodziny

Adres i dane kontaktowe

Instytut Pedagogiki, pok. A 408 (skrzydło A, poziom 400 – II piętro)
Wydział Nauk Społecznych UG
Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk