Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Amadeusz Krause

Sekretariat studiów podyplomowych

mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

Instytut Pedagogiki, pok. A 408 (skrzydło A, poziom 400 – II piętro)
Wydział Nauk Społecznych UG
Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk