Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W poniżej określonych terminach kandydat:

 1. rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl,
 2. składa w Sekretariacie studiów (osobiście lub listownie) dokumenty rekrutacyjne – liczy się data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu studiów.
Kandydat na studia podyplomowe musi spełniać następujące wymogi:
 • posiadać wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna co najmniej na poziomie 6, uzyskana w systemie szkolnictwa wyższego i nauki)
 • być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły podstawowej i/lub ponadpodstawowej. 

W przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc o pierwszeństwie przyjęcia na studia podyplomowe decyduje:

 • zróżnicowanie miejsc pracy kandydatów;
 • kolejność zgłoszeń (rejestracji w IRK).

Limit miejsc:
66

Termin rejestracji w systemie IRK:
od 27.04.2023, godz. 20.00 do 10.05.2023, godz. 20.00

Termin dostarczania dokumentów:
od 5.05.2023 do 13.05.2023 – w poniedziałek, środę i piątek w godz. 9.00-12.00, we wtorek i czwartek w godz. 14.00-17.00, w sobotę w godz. 11.00-15.00.

Miejsce dostarczania dokumentów:
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych UG
Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
nr pokoju: A 408 (skrzydło A, poziom 400 – II piętro)
mgr Karolina Malenda-Raszkiewicz

 Dokumenty rekrutacyjne:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu IRK;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kopia dyplomu;
 • w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem – dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
 • oświadczenie kandydata – na załączonym formularzu – dotyczące:

   – spełnienia warunku bycia czynnym zawodowo nauczycielem szkoły podstawowej i/lub ponadpodstawowej,
   – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie
   – oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata.

  W sprawach wątpliwych o przyjęciu na studia podyplomowe rozstrzyga kierownik studiów podyplomowych.

  Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych:
  18.05.2023, godz. 12.00